Hallinto

Joki-Annala
  • merkitty kaupparekisteriin 28.12.1981
  • omistaa Joki-Annalan tilan
  • peruskorjannut tilalla sijaitsevan päärakennuksen käytettäväksi kokous- ja virkistystilana
  • rakennuttanut tilalle maataloudessa ikääntyneille
  • isännille ja emännille tarkoitettuja vuokra-asuntoja


Säätiön hallitus:
Erkki Koski, pj.
Puh. 050 5256097

 

Jäsenet: Kari Autio, Paavo Isohanni ja Heimo Koutonen