..merkitty kaupparekisteriin 28.12.1981
.. omistaa Joki-Annalan tilan
.. peruskorjannut tilalla sijaitsevan päärakennuksen ....käytettäväksi kokous- ja virkistystilana
.. rakennuttanut tilalle maataloudessa ikääntyneille ....isännille ja emännille tarkoitettuja vuokra-asuntoja

Säätiön hallitus:
Paavo Isohanni, pj.
Puh. (06) 873 035, 044 567 9345

Jäsenet: Kauno Erkkilä, Kari Autio ja Erkki Koski